Tussen Haakjes

1 Ontstaan

Eind XIXde eeuw stichtte Paul Otlet en Henri La Fontaine het Mundaneum ook het "Papieren Internet" genoemd. Dit is een initiatief tot het ordenen en het centraliseren van de menselijke kennis over de wereld. In 1934 publiceert Otlet zijn Traité de documentologie in hetwelke hij een nieuwe wijze om documenten te beheren omschrijft. Otlet wou de raadpleging van documenten voor elkeen toegankelijker maken door een beter informatiebeheer voor te stellen.
In dit begin van de XXste eeuw, op het ogenblik dat het aantal beschikbare documenten op Web haast ontploft, blijft deze uitdaging meer dan ooit actueel. Enerzijds blijken de hulpmiddelen voor het opzoeken van deze informatie niet in staat - niettegenstaande veelvuldige vernieuwingen - om deze grote massa documenten efficiënt te beheren. Anderzijds, het onderzoek naar het impact op de psychologische, sociale en economische informatica technologiën in het algemeen, en het Internet in het bijzonder, is niet voldoende geïntegreerd om een echt interpretatieverband te geven aan de internauten.

2 Het Paul Otlet Institute

Gesticht in 2010 door Dr. Pascal Francq is het Paul Otlet Institute een organisatie zonder winstoogmerk met als doel het onderzoek naar informatieve uitdagingen. Hij wenst onderzoeksprojecten te ontwikkelen om de behandeling van de informatie te verbeteren, alsook onderwijsprogramma’s voor internauten op te stellen teneinde de onderzoekers en de ingenieurs van de toekomst klaar te maken voor de nieuwe uitdagingen die gesteld zullen worden door de massieve informatie die beschikbaar zal zijn op Internet (en vooral op het Web).
Heden materialiseert het zijn inspanningen in het kader van het project GALILEI dat een coherente en geïntegreerde aanpak voorstelt van het informaticabeheer, waaronder een opwaardering van de software onder vorm van vrije software.
Het Paul Otlet Institute wenst eveneens onderwijs te scheppen rond de technologieën van de informatie. Deze zouden niet alleen de organisatie van de special opleidingen voor informatici en ingenieurs beogen, maar tevens een doorlopend onderwijsprogramma voor de gewone burgers (o.a. de jongste internauten), bijschaven.

3 Publications, sources codes en WikiCS

De publicatie van wetenschappelijke resultaten was steeds de voornaamste activiteit van academici. Het objectief is ideeën te verbroederen en tegelijkertijd de nodige informatie te verschaffen omtrent de reproductie van deze onderzoeken. Wanneer eind van de jaren 1950 wetenschappelijke informaties opduiken, delen onderzoekers de sources codes van hun programma’s als een manier om hun onderzoeksresultaten te publiceren. Bij het overschrijden van het strikt academisch kader, zal dit idee leiden tot vrije software en open source (GNU/Linux).
Het onderzoek in de informaticawetenschappen structureerde zich stapvoets en in haar voetstappen ontwikkelde zich het fenomeen van de organisatie van tal van conferenties en wetenschappelijke uitgaven. De wetenschappers publiceerden hun onderzoeksresultaten enkel op papier. De publicatie van wetenschappelijke artikels is tot op heden nog altijd een voorname handeling, het niet publiceren van broncodes is een rem voor het wetenschappelijk onderzoek (de onderzoeken worden moeilijk kopieerbaar) en voor de vernieuwing (men merkt belangrijke vertragingen op alvorens de technologieën die door de onderzoekers werden bedacht geïntroduceerd worden als werkmiddelen voor de gebruikers, zelfs indien de immateriële technologieën dit zouden kunnen vergemakkelijken. Daarbij, het soms belangrijke oponthoud alvorens een artikel wordt gepubliceerd kan de goede werking van de wetenschappelijke gemeenschap verstoren. Daarbij, de soms belangrijke wachttijden die in acht dienen te worden genomen voordat een artikel gepubliceerd zal worden, ondermijnen enigszins de goede werking van de wetenschappelijke en informatica gemeenschap.
Het Paul Otlet Institute promoveert wetenschappelijke praktijken die terug aanknopen met deze van de eerste onderzoekers in informatica wetenschappen. Eén van zijn prioriteiten is de publicatie van zijn onderzoeksresultaten onder vorm van vrije software. Tegelijkertijd lanceert hij WikiCS, een poging, een hypertext informaticasysteem voor zijn onderzoeksprojecten die zowel de theoretische (onder vorm van artikels on line) als technische informatie integreert.

4 Steun voor het Instituut

Teneinde de vooropgestelde doelstellingen te bereiken zoekt het Paul Otlet Institute fondsen om zijn onderzoeksprojecten te financieren en zijn onderwijsprogramma’s uit te breiden.
Indien U het Instituut wenst te steunen of één van zijn projecten in het bijzonder, aarzel niet ons te contacteren.