Het Project R Libraries

1 Omschrijving

Het project R Libraries stelt een geheel van zelfstandige indelingen C++ voor die werktuigen zijn om de onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen . Deze ontwikkeling start in 1998 wanneer de Standard Template Library (STL) van de C++ niet beschikbaar was om de verschillende systemen uit te putten. Sindsdien was dit het onderwerp van verschillende ontwikkelingen.
Feitelijk gaat het Project R Libraries verder dan de STL dewelke eveneens de stand levert voor het manipuleren van de XML bestanden, verschillende generische algoritmen, een opwaardering van de hulpmethode bij de PROMETHEE beslissing, of tevens het beheer van de vormgeving van het kaartregister. Bij het adopteren van een samenhangend geheel van overeenkomsten plaatst het project zich als een omgeving van ontwikkelingstoepassingen.

2 Samenstelling

Momenteel, het project R Libraries bestaat uit drie C++ bibliotheken :
  1. Bovenop de generische indelingen (zoals de strings als de containers), sluit de bibliotheek RCore eveneens de indeling in voor het manipuleren van documentteksten en register XML., een generische toepassing (inbegrepen het beheer van de opbouw van het register), alsook een mini language script.
  2. De bibliotheek RMath bezit enige klassen C++ voor verschillende mathematische noden zoals matrijsberekeningen of het beheer van grafieken.
  3. De bibliotheek ROptimization werd gewijd aan de opwaardering van algoritmen die nuttig zijn bij problemen van het hoogste belang. Buiten een genetisch generisch algoritme, stelt de bibliotheek een opwaardering voor van de 2D-Genetic Algorithms (2D-GA), de Hierarchical Genetic Algorithms (HGA), de Grouping Genetic Algorithms (GGA), de Similarity-based Grouping Genetic Algorithm (SGGA) and de Nearest Neighbors Grouping Genetic Algorithm (NNGGA). Ze stelt ook de hulpmethode voor bij de PROMETHEE beslissing.
Het project R Libraries voorziet op het ogenblik niet om grafische rangen C++ voor te stellen. Niettegenstaande zal iedere bibliotheek enkele grafische componenten Qt/KDE leveren om zekere klassen te kunnen manipuleren. Een omschrijving van de te volgen stappen om de bibliotheken te installeren is beschikbaar op WikiCS.