Het Project VLSI

1 Omschrijving

Het project VLSI vindt zijn ontstaan in een onderzoeksproject bestemd als een hulpmiddel bij het creëren van chips Very-Large-Scale Integration (VLSI). Gefinancierd door la Région wallone van 1999 tot 2001, mondt het project uit in een ontwikkeling van een algoritme bestemd als plaatsing van de componenten 2D, de 2D-Genetic Algorithms (GA-2D), alsook als eerste gebruiksprototype.
De 2D-GA werd bedacht om een geheel van voorwerpen te plaatsen en alzo twee tegenstrijdigheden te optimaliseren :
  1. De totale oppervlakte in beslag genomen door de voorwerpen moet minimaal zijn.
  2. De totale lengte van de nauwe samenhang tussen de voorwerpen dient minimaal te zijn.
In de praktijk is ieder object uitgebeeld door een veelhoek die verschillende uiteinden heeft, ieder uiteinde beschikt over meerdere pins. Het algoritme beheert actueel niet de afstandsdwang (zoals het feit dat twee objecten geplaatst moeten worden op een minimale of maximale afstand van elkaar) , maar een integratie van beiden is in de toekomst niet uitgesloten.

2 De samenstellingen

Het project VLSI bevat drie samenstellingen :
  1. De bibliotheek ROptimization geeft een meerwaarde aan 2D-GA. Gelieve te noteren dat door zekere plaatsingsproblemen men objecten kan scheppen die slechts over één enkele eindformule met slechts één pin in het centrum van het voorwerp beschikken (bij voorbeeld als de voorwerpen personen zijn die verdeeld dienen te worden op de oppervlakte van een bureel).
  2. De bibliotheek RVLSI past de 2D-GA aan om het probleem van de VLSI op te lossen. Ze beschikt ook over enkele mogelijkheden om zekere gegevens toe te voegen aan het register GDS en EDIFIL.
  3. Een grafische toepassing voor KDE, KDevVLSI genoemd, staat toe het processus van opwaardering te besturen en de resultaten te bekijken.
De twee bibliotheken zijn beschikbaar onder de vergunning GNU LGPL, KDevVLSI is beschikbaar onder de vergunning GNU GPL. Een omschrijving van de te volgen stappen om het project te installeren is beschikbaar op WikiCS.

3 Voorbeeld

Het hieronder opgevangen beeld van het scherm toont een mogelijke rangschikking aan voor enkele voorwerpen, waar de aansluitingen zijn in rood.
KDevVLSI